ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

يران حالىقتىق قورعانىس ۇيىمى: ا ق ش توراپتا شابۋىل جاسادى دەپ جازعىردى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2019-10-09 09:16


    ٴوز حابارىمىز: يراننىڭ تاسنيم اگەنتتىگى 10-ايدىڭ 6-كۇنى يران حالىقتىق قورعانىس ۇيىمىنىڭ قولباسشىسى جالاليدىڭ سوزىنەن سيتات كەلتىرىپ بىلاي دەدى: ا ق ش وتكەن ٴبىر مەزگىلدە يرانعا توراپتا كوپ رەت شابۋىل جاسادى، يران زاڭدىق ٴتاسىل ارقىلى ٴوزىنىڭ زاڭدى ۇقىق-مۇددەسىن قورعايدى. يران حالىقتىق قورعانىس ۇيىمى وتكەن جارىم جىلدان بەرى ينتەرنەت شابۋىلىنان ساقتانۋعا 120 رەتتەن استام جاتتىعۋ ۇيىمداستىردى، مۇنىڭ %70 ەنەرگيا قۇرىلعىلارىنىڭ توراپ حاۋىپسىزدىگىن قورعاۋدى ماقسات ەتتى.


اۋدارعان: گۇلنۇر قابىلقاق قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有