ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ب م ۇ حاۋىپسىزدىك القالار كەڭەسى ەۆروپا وداعىنىڭ بوسنيا- گەرتسيا-گۆەنياداعى بەيبىتشىلىكتى قورعاۋ بولىمدەرىن قورعاۋ ۋاقىتىن ۇزارتۋعا ۇقىق بەردى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2019-11-06 17:23

شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى : ب م ۇ ـ نىڭ حاۋىپسىزدىك القالار كەڭەسى 11-ايدىڭ 5-كۇنى ٴبىر اۋىزدان قارار ماقۇلداپ، ەۆروپا وداعىنىڭ بوسنيا- گەرتسيا- گۆەنياداعى بەيبىتشىلىكتى قورعاۋ بولىمدەرىنە وسى قارار قابىلدانعان كۇننەن باستاپ ولاردىڭ تۇرۋ ۋاقىتىن تاعى دا 12 اي ۇزارتىپ، «ۆاشينگتون بەيبىتشىلىك كەلسىمىنىڭ» اتقارىلۋىن باقىلاپ قۋزاۋشىلىق ەتۋدى بەلگىلەدى .


حاۋىپسىزدىك القالار كەڭەسى سول كۇنى 2496 - ٴنومىرلى قارار ماقۇلداپ، ەۆروپا وداعىنىڭ بوسنيا- گەرتسيا- گۆەنيادا تۇراتىن اسكەري بولىمىنە جانە بوسنيا- گەرتسيا- گۆەنياداعى ناتو قۇرىلىمىنا قاجەتتى بارلىق شارالاردى قولدانىپ تۇتقيىل شابۋىلعا قارسى توتەپ بەرۋگە سونداي-اق بىرلەسكەن مەملەكەتتەر ۇيىمىنا مۇشە ەلدەرگە بارلىق قاجەتتى شارالاردى قولدانىپ، ەۆروپا وداعىنىڭ بوسنيا- گەرتسيا- گۆەنيادا تۇراتىن اسكەري ٴبولىمىن جانە ونداعى ناتو قۇرلىمىن قورعاۋعا سونىمەن بىرگە ولاردىڭ بورىشىن اتقارۋىنا كومەكتەسۋگە ۇقىق بەردى.

 


اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى

 

 

中央广播电视总台 央广网 版权所有