ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

جۇڭگو ماماندارى پاريج قاسيەتتى انا شىركەۋىن قالپىنا كەلتىرۋ قىزمەتىنە قاتىناسادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2019-11-07 09:38


    ءوز حابارىمىز: جۇڭگو مەن فرانسيا 11-ايدىڭ 6-كۇنى بەيجيڭدە سەلبەستىك حۇجاتىنا قول قويىپ، پاريج قاسيەتتى انا شىركەۋىن قالپىنا كەلتىرۋ جونىندە سەلبەستىك ورىستەتۋگە كەلىستى، جۇڭگو ماماندارى پاريج قاسيەتتى انا شىركەۋىن قالپىنا كەلتىرۋ قىزمەتىنە قاتىناسادى. وسى قۇجاتقا ساي، جۇڭگو مەن فرانسيا 2020-جىلى پاريج قاسيەتتى انا شىركەۋىن قورعاۋ-قالپىنا كەلتىرۋ سەلبەستىگىنىڭ نەگىزگى تاقىرىبىن، ۇلگىسىن جانە جۇڭگو ماماندارىنىڭ كانديدات ەسىمدىگىن بەلگىلەپ، جۇڭگو ماماندارىن فرانسيا توبىمەن بىرلەسىپ ناق مايداندى قالپىنا كەلتىرۋ قىزمەتىنە ەرتەرەك قاتىناستىرادى. قۇجاتتا جۇڭگو مەن فرانسيانىڭ شانشي ولكەسىندەگى چين شىحۋاڭنىڭ قابىرىنداعى اتتى جاساقتار ٴمۇسىنىن قورعاۋ جونىندە تەحنيكالىق جانە عىلمي اۋىس-كۇيىس، تاربيەلەۋ نىساندارىن ورىستەتەتىندىگى ايقىندالدى. بيىل 4-ايدا پاريج قاسيەتتى انا شىركەۋىندە ٴورت اپاتى تۋىلعاننان كەيىن، جۇڭگو مەن فرانسيا مادەنيەت مۇراعاتتارىن باسقارۋشى تاراۋلار اراسىندا كوپ رەت حات-قاتىناس جولداپ، سەلبەستىك جوباسىن تالقىلادى.


اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有