ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

حانگو مەن شىعىس وڭتۇستىك ازيا ەلدەر وداعىنىڭ ەرەكشە باسشىلار ٴماجىلىسى حانگونىڭ فوشان قالاسىندا جابىلدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2019-11-27 17:03

 

ٴوز حابارىمىز: حانگو مەن شىعىس وڭتۇستىك ازيا ەلدەر وداعىنىڭ ەرەكشە باسشىلار ٴماجىلىسى 11-ايدىڭ 26-كۇنى حانگونىڭ فوشان قالاسىندا جابىلدى. ماجىلىسكە قاتىناسقان باسشىلار ساۋدا قورعامپازدىعىنا باتىل قارسى تۇرىپ، ەركىن ساۋدا ٴتارتىبىن قورعاۋدى قولدادى.اۋدارعان: اينۇر گىمينعازى قىزى
جۇڭگو قازاق راديو تورابى


中央广播电视总台 央广网 版权所有

حانگو مەن شىعىس وڭتۇستىك ازيا ەلدەر وداعىنىڭ ەرەكشە باسشىلار ٴماجىلىسى حانگونىڭ فوشان قالاسىندا جابىلدى

حانگو مەن شىعىس وڭتۇستىك ازيا ەلدەر وداعىنىڭ ەرەكشە باسشىلار ٴماجىلىسى حانگونىڭ فوشان قالاسىندا جابىلدى