ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

چاۋشيان كورە تۇبەگىنىڭ شىعىس تەڭىز ايدىنىنا ەكى بەلگىسىز نارسە ۇشىردى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2019-11-29 10:03

 

ٴوز حابارىمىز. حانگو ارمياسى 11-ايدىڭ 28-كۇنى بىلاي دەدى: چاۋشيان سول كۇنى تۇستەن كەيىن كورە تۇبەگىنىڭ شىعىس تەڭىز ايدىنىنا ەكى بەلگىسىز نارسە ۇشىردى. حانگو ارمياسىنىڭ بىرلەسكەن اقىلشىلار شتابى بىلاي دەدى : حانگو مەن ا ق ش-نىڭ اقپار تاراۋلارى قازىر چاۋشياننىڭ ۇشىرعان نارسەسىنە ىشكەرىلەي تالداۋ جاساۋدا، حانگو ارمياسى چاۋشياننىڭ تاعى دا وسى تەكتەس نارسە ۇشىرۋ-ۇشىرماۋىنا قاداعالاي نازار اۋدارۋمەن بىرگە، ساقتىق كۇيىن ساقتاۋدا.

 

 

اۋدارعان: نۇربولات داۋىتاقىن ۇلى
جۇڭگو قازاق راديو تورابى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

چاۋشيان كورە تۇبەگىنىڭ شىعىس تەڭىز ايدىنىنا ەكى بەلگىسىز نارسە ۇشىردى

چاۋشيان كورە تۇبەگىنىڭ شىعىس تەڭىز ايدىنىنا ەكى بەلگىسىز نارسە ۇشىردى