ناچار ئۇچۇرلارنى پاش قىلىش: mzjubao@cnr.cn

ەل ٴىشى حابارلارى

«1-قازان» التىن اپتالىعىندا بۇكىل ەل بويىنشا بولشەك ساتىلىم جانە اس-سۋ كاسىپورىندارىنىڭ ساتىلىم سوماسى ٴبىر تريلليون 520 ميلليارد يۋان بولدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2019-10-09 09:22

 

شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى: ساۋدا ىستەر مينيسترلىگى 10-ايدىڭ 7-كۇنى جاريالاعان ساندى مالىمەتتە كورسەتىلۋىنشە، 10-ايدىڭ 1-كۇنىنەن 7-كۇنىنە دەيىن مەملەكەت بويىنشا بولشەك ساتىلىم جانە اس ـ سۋ كاسىپورىندارىنىڭ ساتىلىم سوماسى ٴبىر تريلليون 520 ميلليارد يۋان بولىپ، ۇقساس مەزگىلدەگىدەن %8.5 ارتقان.


    ساۋدا ىستەر مينيسترلىگىنىڭ تەكسەرۋىنە قاراعاندا، بيىل «1-قازان» التىن اپتالىعىندا زات ساتىپ الۋ، اس-سۋ سياقتى ٴداستۇرلى تۇتىنۋلاردا جارقىن تۇيىندەر ارت ـ ارتىنان جارىققا شىققان ؛ ساياحات، مادەنيەت، دەنە تاربيە قاتارلى جاڭادان گۇلدەنگەن تۇتىنۋلار ەرەسەن كۇسەتتەنگەن؛ تۇنگى تۇتىنۋ ەكونوميكاسى، تۇڭعىش دۇكەن ەكونوميكاسى جاڭا جارقىن تۇيىنگە اينالعان؛ دارالىق، ساپالىق، زەيىندەستىرۋ ارقىلى تۇتىنۋ دارەجەسىن جوعارىلاتۋعا جەتەكشىلىك ەتىلگەن؛ تۇرمىستىق قاجەتتى بۇيىمدار بازارىنىڭ قامداۋى جەتكىلىكتى؛ باعا جالپى جاقتان ورنىقتى بولعان.

اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有