ناچار ئۇچۇرلارنى پاش قىلىش: mzjubao@cnr.cn

ەل ٴىشى حابارلارى

9 ـ ايدىڭ 30 ـ كۇنىنەن 10 ـ ايدىڭ 7 ـ كۇنىنە دەيىن ەلىمىزدىڭ كينو بەلەت كىرىسىندە ۇقساس مەزگىلدەگى تاريحتاعى ەڭ جوعارى ورە جاراتىلدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2019-10-09 10:32


    ءوز حابارىمىز: مەملەكەتتىك كينو ىستەرىن دامىتۋ ارناۋلى قارجىسىن باسقارۋ كوميتەتى كەڭسەسىنىڭ 10 ـ ايدىڭ 8 ـ كۇنگى ساندى مالىمەتىندە كورسەتىلۋىنشە، 9 ـ ايدىڭ 30 ـ كۇنىنەن 10 ـ ايدىڭ 7 ـ كۇنىنە دەيىن ەلىمىزدىڭ كينو بەلەت كىرىسى 5 ميلليارد 50 ميلليون يۋان بولىپ، ۇقساس مەزگىلدەگى تاريحتاعى ەڭ جوعارى ورەگە جەتىپ، بۇرىنعى ۇقساس مەزگىلدەگىدەن %86.42 ارتقان. جاڭا جۇڭگو قۇرىلعاندىعىنىڭ 70 جىلدىعىنا ارنالعان «مەن جانە مەنىڭ وتانىم»، «جۇڭگولىق ايروپلان باستىعى»، «شىڭعا شىققاندار» اتتى ٴتۇيىندى كينو فيلىمدەرىنىڭ بەلەت كىرىسى الدىڭعى 3 ورىندى يەلەدى.

اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有