ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

سۋرەتتەر سويلەيدى

الەمدەگى ون جىلدىقتىڭ ەڭ باي سپورتشىلارى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2019-12-26 10:14

Forbes جۋرنالى 2010-2019-جىلدار ارالىعىندا ەڭ كوپ تابىس تاپقان سپورتشىلاردىڭ رەيتينگىن جاريالادى. 9 جىل ىشىندە ەڭ كوپ تابىس تاپقان سپورتشىلاردىڭ كوشىن 915 ميلليون دوللارمەن فلويد مەيۆەزەر باستاعان. ەكىنشى ورىنعا «يۋۆەنتۋس» شابۋىلشىسى كريشتيانۋ رونالدۋ جايعاسقان. پورتۋگاليالىق فۋتبول جۇلدىزىنىڭ تابىسى 800 ميلليون دوللاردى قۇرادى. ۇشتىكتى ارگەنتينالىق فۋتبولشى ليونەل مەسسي قورىتىندىلاعان. «بارسەلونا» ليدەرىنىڭ وسى ارالىقتا تاپقان تابىسى-750 ميلليون دوللار. رەيتينگتە سپورتشىلاردىڭ جالاقىسى، اقشالاي سىيلىقتارى، بونۋستارى مەن يميدج قۇقىعىن پايدالانىپ جارنامادان تاپقان قارجىسى ەسەپكە الىنعان. ەڭ كوپ تابىس تاپقان توپ-10 سپورتشى:


    1. فلويد مەيۆەزەر (بوكس) -915 ميلليون


    2. كريشتيانۋ رونالدۋ (فۋتبول)-800 ميلليون


    3. ليونەل مەسسي (فۋتبول)-750 ميلليون


    4. لەبرون دجەيمس (باسكەتبول)-680 ميلليون


    5. رودجەر فەدەرەر (تەننيس)-640 ميلليون


    6. تايگەر ۆۋدس (گولف)-615 ميلليون


    7. فيل ميكەلسون (گولف)-480 ميلليون


    8. مەنني پاكياو (بوكس)-435 ميلليون


    9. كيەۆين ديۋرەنت (باسكەتبول)-425 ميلليون


    10. ليۋيس حەميلتون («فورمۋلا-1»)-400 ميلليون


    ايتا كەتەيىك، ايەلدەر اراسىنان بايلار رەيتينگىنە ءبىر عانا ايەل سپورتشى-تەننيسشى سەرەنا ۋيليامس 215 ميلليون دوللار تابىسپەن ەنگەن.

中央广播电视总台 央广网 版权所有

الەمدەگى ون جىلدىقتىڭ ەڭ باي سپورتشىلارى

2010-2019 -جىلدار ارالىعىندا ەڭ كوپ تابىس تاپقان سپورتشىلاردىڭ رەيتينگىن جاريالاندى.