كوڭىل سۇراۋ
كەلۋقاينارى: |جاۋاپتى رەداكتور: | جاڭالانعان ۋاقىت:2019-03-06 19:00:00


قايرات اعاسى اسقازان بەزى قابىنىپ، توسەك تارتىپ جاتقاندا كوڭىلىن سۇراي بارعان جاڭاتاي:

سىرقاتىڭىز سۇراسام يشيان (胰腺) ەكەن،
يشياندى بايقاماساڭ ۋيشيان (危险) ەكەن.
سىزداتقاندا شىداتپاس شيقان ەكەن،
جەڭىل تاعام سورپا مەن شيفان (稀饭) ەكەن.
اسقازانىڭ ساۋىعىپ تاس قازانداي،
گۇپىلدەتىپ شاراپتى قۇيساق ەكەن!-دەگەندە اعاسى باسىن كوتەرگەن ەكەن