ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ماڭىزدى حابارلار

گەرمانيانىڭ ەرتە زامان انتروپولوگيا عالىمدارى جاڭا بايقالعان ادام ٴتارىزدى مايمىلدىڭ تاسقا اينالعان سۇيەگىن تاپتى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2019-11-08 10:50

 

ءوز حابارىمىز: گەرمانيانىڭ ەرتە زامان انتروپولوگيا عالىمدارى 11-ايدىڭ 6-كۇنى جاڭادان بايقالعان ادام ٴتارىزدى مايمىلدىڭ تاسقا اينالعان قالدىعىن جۇرتقا كورسەتىپ بىلاي دەدى: ادام ٴتارىزدى مۇنداي مايمىلدىڭ تاسقا اينالعان سۇيەگىنىڭ تابىلۋى ادامزاتتىڭ بىرتىندەپ دامۋ تاريحىن وزگەرتىپ جازۋى مۇمكىن، ياعني بىرتىندەپ دامۋ تاريحىنداعى ٴبىر ماڭىزدى كەزەڭ-تىك تۇرۋ ۋاقىتى ادامداردىڭ بۇرىنعى ويلاعانىنان نەشە ميلليون جىل بۇرىن بولعان.


اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有