ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ماڭىزدى حابارلار

ب م ۇ جينالىسى قاۋلى ماقۇلداپ، ا ق ش-نىڭ كۋبانى قۇرساۋلاۋىن دوعارۋعا تاعى دا قۋزادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2019-11-08 16:29


    حالىقارالىق راديو ستانسياسىنىڭ حابارى: ب م ۇ-نىڭ 73-كەزەكتى جينالىسى 11-ايدىڭ 7-كۇنى قاۋلى ماقۇلداپ، ا ق ش-ىن كۋباعا باعىتتاعان 60 جىلعا جۋىق ەكونوميكا، ساۋدا جانە فينانس قۇرساۋىن توقتاتۋعا تاعى دا قۋزادى. بۇل ب م ۇ جينالىسىنىڭ وسى تەكتەس قاۋلىنى ٴۇرتىس 28 جىل قابىلداۋى.


    ب م ۇ جينالىسى سول كۇنى كۋبا تاپسىرعان قاتىستى قاۋلىعا داۋىس بەردى. ب م ۇ-عا مۇشە 193 ەلدىڭ 192 سى داۋىس بەرۋگە قاتىناستى، مۇنىڭ 187 ى قۇپتاپ داۋىس بەردى، ا ق ش، يزرايليا جانە برازيليا قارسى داۋىس بەردى، كولومبيا مەن ۋكراينا قالىس قالدى.

اۋدارعان: گۇلنۇر قابىلقاق قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有