ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ماڭىزدى حابارلار

گرەتسياداعى تاعى ءبىر بوسقىندار لاگەرىنە ءورت كەتتى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:达吾力别克 |     发布日期: 2020-09-16 17:33

ءوز حابارىمىز. جەرگىلىكتى ۋاقىت 9-ايدىڭ 15-كۇنى كەشكى ساعات 21 مولشەرىندە، گرەتسياداعى تاعى ءبىر بوسقىندار لاگەرىن ءورت شارپىدى. گرەتسيا مەديالارىنىڭ حابارىنا قاراعاندا، وسى بوسقىندار لاگەرى ساموس ارالىنىڭ قالا ورتالىعىنان نەبارى 400 مەتر قاشىقتىقتا، قازىر شامامەن 5000 داي بوسقىن قونىستانعان.


اۋدارعان: امانتاي مۇسايىپ ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

گرەتسياداعى تاعى ءبىر بوسقىندار لاگەرىنە ءورت كەتتى

جەرگىلىكتى ۋاقىت 9-ايدىڭ 15-كۇنى كەشكى ساعات 21 مولشەرىندە، گرەتسياداعى تاعى ءبىر بوسقىندار لاگەرىن ءورت شارپىدى. گرەتسيا مەديالارىنىڭ حابارىنا قاراعاندا، وسى بوسقىندار لاگەرى ساموس ارالىنىڭ قالا ورتالىعىنان نەبارى 400 مەتر قاشىقتىقتا، قازىر شامامەن 5000 داي بوسقىن قونىستانعان.